Oczywiście chodzi o stworzenie specjalnej strefy handlowej. (Na zdjęciu posąg Paavo Nurmi, fiński atleta, w głebi stadion w Helsinkach)

 

 

Janne Laine, burmistrz Savonlinna w Finlandii, zasugerowała połączenie Finlandii Południowo-Wschodniej z St. Petersburgiem  i całym leningradzkim obwodem. Według Yle ( fińska TV) pomysł ten został omówiony na spotkaniu władz miejskich Petersburga i fińskich miast, które odbyło się w zeszły piątek w Petersburgu.
Laine uważa, że ​​utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej będzie sprzyjać przepływowi ludzi, kapitału i usług. Specjalna strefa ekonomiczna mogłaby zostać utworzona w ramach projektu SPB-SEF Korytarz Wzrostu i Innowacji Biznesowych.
Projekt mógłby uzyskać finansowanie UE w wysokości około 70–80 mln euro.
Putin realizuje swój pomysł, który streszcza się tym zdaniu „Nie będziemy walczyć z nikim. Stworzymy warunki, aby nikt nie chciał z nami walczyć.”
https://topspb.tv/en/news/2020/02/26/st-petersburg-leningrad-oblast-and-finland-could-be-united-special-economic-zone/