„Federacja Rosyjska wniosła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę międzypaństwową przeciwko Ukrainie na podstawie art. 33 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – poinformowała Prokuratura Generalna.

Główne z nich to:
  •  śmierć ludzi podczas Euromajdanu 2014, podczas pożaru w Domu Związków Zawodowych, oraz podczas operacji w Donbasie;
  • śmierć ludzi, uszczerbek na zdrowiu i zniszczenie mienia podczas zamachów na przygraniczne terytorium Rosji;
  • tłumienie wolności słowa i prześladowanie dysydentów, w tym polityków i dziennikarzy;
  • dyskryminacja ludności rosyjskojęzycznej i dyskryminowanie  języka rosyjskiego, zakaz nadawania rosyjskojęzycznych kanałów telewizyjnych oraz ograniczenie dostępu do platformy internetowej i drukowanego źródła w języku rosyjskim;
  • dyskryminacja rosyjskich firm i przedsiębiorców;
  • pozbawienie obywateli południowo-wschodniej Ukrainy możliwości udziału w wyborach;
  • wojskowa blokada Krymu;
  • ataki na rosyjskie urzędy dyplomatyczne, konsularne i inne przedstawicielstwa;
  • Katastrofa MH17 w wyniku decyzji Ukrainy o niezamykaniu przestrzeni powietrznej nad strefą działań wojennych;
  • odmowa udzielenia niezbędnej pomocy prawnej rosyjskim organom śledczym w śledztwie dotyczącym popełnionych przestępstw.
Ukraina złożyła nową skargę międzyrządową przeciwko Federacji Rosyjskiej w związku z organizacją szeregu głośnych zamachów i zabójstw, zarówno na terytorium Ukrainy, jak i na terytorium państw członkowskich Rady Europy. To już dziewiąte oświadczenie Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej.
 
 
Ponadto 14 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie roszczeń Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej w sprawie łamania praw człowieka na czasowo okupowanym Krymie, który uznał sprawę Ukrainy przeciwko Rosji za częściowo dopuszczalną i przystąpił do rozpatrzenia sprawy sprawa co do meritum sprawy.
 

  https://112.international/ukraine-top-news/russia-files-complaint-against-ukraine-to-echr-63359.html