W dniu dzisiejszym Węgrzy obchodzą 100-lecie podpisania Traktatu w z Trianon. Premier Orban nie pozwala Węgrom zapomnieć upokorzeń jakich doznali podpisując ten traktat a pamiętając historię, finansuje mniejszości węgierskie poza granicami Węgier.

Traktat  kończący I wojnę światową, został podpisany 4 czerwca 1920 r. w Pałacu Trianon w Wersalu we Francji przez przedstawicieli Węgier z jednej strony i mocarstw sprzymierzonych z drugiej.
 Przedstawienie przez aliantów warunków pokoju z Węgrami zostało opóźnione najpierw przez ich niechęć do traktowania komunistycznego reżimu Béli Kuna w tym kraju, a następnie przez oczywistą niestabilność bardziej umiarkowanych rządów węgierskich, które objęły urząd podczas rumuńskiej okupacji Budapesztu (z Od sierpnia do połowy listopada 1919 r.). W końcu jednak alianci uznali nowy rząd i 16 stycznia 1920 r. W Neuilly pod Paryżem delegacja węgierska otrzymała projekt traktatu.
Zgodnie z postanowieniami traktatu Węgry pozbawiono co najmniej dwóch trzecich dawnego terytorium i dwóch trzecich jego mieszkańców.Czechosłowacja otrzymała Słowację, Ruś Podkarpacką, region Pressburg (Bratysława) i inne pomniejsze obiekty. Austria otrzymała zachodnie Węgry (większość Burgenlandu). Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Jugosławia) zajęło Chorwację-Slawonię i część Banatu. Rumunia otrzymała większość Banatu i całą Transylwanię. Włochy otrzymały Fiume. Z wyjątkiem plebiscytów w dwóch małych regionach, wszystkie przeniesienia zostały przeprowadzone bez żadnych plebiscytów.
Pakt Ligi Narodów został integralnie włączony do traktatu. Siły zbrojne Węgier miały być ograniczone do 35 000 ludzi, lekko uzbrojonych i zatrudnionych tylko w celu utrzymania porządku wewnętrznego i zabezpieczenia granic. Wysokość odszkodowań, które należy nałożyć, miała zostać ustalona później.
Traktatem zostały zasiane ziarna niechęci, konfliktów etnicznych i napięć międzywojennych. Węgierscy urzędnicy sprzeciwiali się, jak uważali, naruszeniu historycznego charakteru Węgier, a także przesiedleniu tak wielu etnicznych Madziarów, zwłaszcza bez plebiscytów, z naruszeniem zasady samostanowienia.
100-letni traktat podsyca napięcia w Europie Środkowej.
Sąsiedzi Węgier z niepokojem patrzą na politykę węgierską upamiętniajcą traktat z Trianon z 1920 r., Porozumienie po I wojnie światowej, w którym kraj stracił większość swojego terytorium - w tym części do obecnej Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.
„Diktat widział dwie trzecie terytorium kraju i 63 procent ludności pozbawionej nas; w ten sposób 1 na 3 Węgrów znalazł się poza naszymi granicami. Wyrok był oczywiście wyrokiem śmierci ”, powiedział premier Węgier Viktor Orbán w swoim orędziu na początku tego roku.
Obchody w tym regionie odbywają się w napiętym momencie. Kilka tygodni temu  rumuński prezydent Klaus Iohannis został ukarany grzywną przez Krajową Radę ds. Zwalczania Dyskryminacji za komentarze dotyczące mniejszości węgierskiej w Rumunii. Prezydent oskarżył konkurencyjną Partię Socjaldemokratyczną o „walkę w tajnych biurach w parlamencie o przekazanie Siedmiogrodu Węgrom”. Został ukarany grzywną w wysokości 5000 lei rumuńskich, czyli około 1000 € .
Wiktor Orban prowadzi politykę zjednoczenia Węgrów, może nie terytorialne, ale narodowe. Wyrazem tego są paszporty wydane i obywatelstwo wszystkim Węgrom mieszkającym poza granicami kraju. A posiadając węgierski paszport, ci węgierscy obywatele reprezentują swój kraj na równych prawach ja ci obywatele wewnątrz granc państwa. I tak Lorant  Vincze członekParlamentu  Europejskiego  reprezentuje  Demokratyczny Sojusz Węgrów w Rumunii, a w delegacji partii Fidesz do tegoż Parlamentu Europejskiego zasiada obecnie jeden  mieszkaniec zachodniej Ukrainy mówiący po węgiersku.
Zresztą Węgry mają ciągły konflikt z władzami Ukrainy o prawa dla swojej etnicznej mniejszości. A wypełnienie oczekiwanych praw jest uwarunkowane poparcie oczekiwań ukrainskich co do członkostwa w UE i NATO.
https://www.politico.eu/article/trianon-treaty-anniversary-hungary-viktor-orban/